Materiallista

 • 3 st lådor (ovanifrån ca 20x30cm)
 • 1 st stenplatta (ca 5x15cm)
 • 1 st bräda (ca 40x 100cm)
 • 2 st brädor (ca 5x 30cm)
 • 1 st magnet (diameter ca 1,5cm)
 • 32 st kaplastavar
 • 1 st Arkimedes skruv (från kulbanan SpaceRail)
 • Ritning

  Beskrivning

  Kulorna börjar i sin rätta ordning i plaströret. Därefter tas spärren bort och kulorna sätts i rullning. De åker en efter en in i en s.k. Arkimedes skruv och detta gör att de sedan kommer en och en. Skruven förflyttar dem mot en lutande bräda och i slutet av skruven puttas de av och åker ner i en ränna på brädan.

  Rännan består av två små plankor som är fastspikade på den större lutande brädan och är till för att kulorna ska åka rakt. Ungefär 2cm efter att rännan slutar sitter det en magnet på ena sidan. Denna gör att metallkulorna ändrar riktning lite och därför rullar ned i en behållare. Plast- och träkulorna fortsätter framåt och studsar på en stenplatta.

  Trä- och plastkulorna studsar olika högt och därför också olika långt. Därför ställde vi två olika behållare efter varandra. Träkulorna studsar inte så högt och åker därför i den närmaste av dem. Plastkulorna studsar högre och landar i den andra behållaren.